Vi skapar framtiden!​

Vi verkar för att bevara, förädla och utveckla befintliga byggnader och miljöer, samt tillföra nya byggnader anpassade till sin omgivning.

Vi erbjuder arkitekttjänster för alla skeden.

Det händer mycket på Axel Carlsson just nu. Bland annat:

  • Ny ägare är Malin Heij.
  • Nya kompetenser på företaget med tillgänglighetssakkunnig och kulturvärdessakkunnig
  • Omarbetning av hemsidan

Välkommen att kontakta oss!​

​Arkitekt Axel Carlsson AB

Grundat 1939

​Roskildevägen 5 a

SE- 211 47 Malmö

Telefon, vx: 040-751 10

e-post: info@ark-ac.se