VÅRA PROJEKT

Benzelius 1

Plats: Lund

Uppdragsgivare: Hemsö Fastigheter AB

Arbetsområde: Arkitektur, Sakkunnig, Projektstöd

Typ: Ombyggnad

Beskrivning: Projektet omfattar två ombyggnadsprojekt.

Ombyggnad av kontorslokaler till skollokaler för Lunds Internationella Skola samt utökning av utemiljö.

Tillbyggnad av ny tillgänglig entré för skollokaler klass 1-3 samt totalrenovering av skolgård.

Eftersom fastigheten arkitektoniskt är skyddad, krävdes att alla förändringar godkändes av stadsantikvarien. Utmaningen när man förändrar i skolmiljö är att byggverksamheten inte får störa skolverksamheten. Detta gick över förväntan.

Arkitekt Axel Carlsson AB

Kontakta oss

Hör av dig!

Kontaktinformation

Har du några funderingar? Tveka inte att kontakta vårt team.