Rönneberga

Skissförslag flerbostadshus

Upplåtelseform: Hyresrätter

Omfattning: 3800 m²

42 lägenheter

Byggherre: Eslövs bostads AB

Plats: Rönneberga Eslöv

Status: Under planläggande

​Arkitekt Axel Carlsson AB

Grundat 1939

​Roskildevägen 5 a

SE- 211 47 Malmö

Telefon, vx: 040-751 10

e-post: info@ark-ac.se