Fäladstorget

Exteriör förnyelse av centrumanläggning

Överbyggnad butiksentréer

Nyttjare: ICA m.fl.

Omfattning: 450 m²

Byggherre: Lunds kommuns Fastigheters AB

Plats: Norra Fäladen Lund

Status: Färdigställd 2010

​Arkitekt Axel Carlsson AB

Grundat 1939

​Roskildevägen 5 a

SE- 211 47 Malmö

Telefon, vx: 040-751 10

e-post: info@ark-ac.se