​Brunius

Ny-, om- & påbyggnad av lokaler till hotell

Nyttjare: Stay At Hotel Appartments

Omfattning: 4.500 m²

80 hotellrumslägenheter

Byggherre: Stockholmshus AB

Plats: Laboratoriegatan 10, Lund

Status: Färdigställd 2009

​Arkitekt Axel Carlsson AB

Grundat 1939

​Roskildevägen 5 a

SE- 211 47 Malmö

Telefon, vx: 040-751 10

e-post: info@ark-ac.se