​Kvarteret Rosen, Malmö

Ombyggnad av saluhall och kontorslokaler

till hotell och restauranger

Nyttjare: Marriott

Renaissance Hotell

Restaurang T.G.I Friday´s

Restaurang Johan P

Rosen Bar & Dining

Byggherre: Planbo Project AB

Omfattning: 10.500 m²

127 hotellrum

Plats: Lilla torg Malmö

Status: Färdigställd 2010

​Arkitekt Axel Carlsson AB

Grundat 1939

​Roskildevägen 5 a

SE- 211 47 Malmö

Telefon, vx: 040-751 10

e-post: info@ark-ac.se