Flygkajan

Nybyggnad industrihotel

Nyttjare: 8 lokaler

Omfattning: 4.000 m²

Byggherre: Eslövs Industrifastigheter AB

Plats: EslövStatus: Färdigställt 2004

​Arkitekt Axel Carlsson AB

Grundat 1939

​Roskildevägen 5 a

SE- 211 47 Malmö

Telefon, vx: 040-751 10

e-post: info@ark-ac.se