Verkstaden

Ombyggnad av bilanläggning

Nyttjare: Förenade Bil AB

Omfattning: 2.000 m²

Byggherre: Theanders Bil AB

Plats: Annedalsvägen 7, Lund

Status: Färdigställd 2003

​Arkitekt Axel Carlsson AB

Grundat 1939

​Roskildevägen 5 a

SE- 211 47 Malmö

Telefon, vx: 040-751 10

e-post: info@ark-ac.se