Välkommen till

ARKITEKT AXEL CARLSSON AB

Arkitekt Axel Carlsson AB grundades 1939 och är Malmös äldsta verksamma arkitektkontor. Vi är det lilla arkitektföretaget som på ett fördelaktigt sätt har lyckats förena traditionellt gammaldags gediget yrkeskunnande med den nya teknikens möjligheter.

Vår målsättning är att ge våra kunder det som enligt vår mening är självklart, flexibla ekonomiska lösningar som är minutiöst planerade och som utnyttjar alla ytor maximalt. Vi vet att det vi gör fungerar på det sätt som våra beställare önskat, inom de planerade ekonomiska ramarna. Vårt verksamhetsområde är i första hand västra och mellersta Skåne, med en koncentration på Malmötrakten där vi har vårt kontor.

Exempel på uppdragsgivare utöver det privata näringslivet och privata fastighetsägare har sedan många år varit Haga Gruppen Fastigheter, Stena Fastigheter AB, Corem Fastigheter, Bertlands Fastigheter AB samt kommuner såsom Malmö och Eslöv.

​Arkitekt Axel Carlsson AB

Grundat 1939

​Roskildevägen 5 a

SE- 211 47 Malmö

Telefon, vx: 040-751 10

e-post: info@ark-ac.se