​Karlsrobadet, Eslöv

Ombyggnad av simanläggning

Tillbyggnad av ny entré

Nyttjare: Eslövs Bad & Friskvård

Omfattning: 4.500 m²

Byggherre: Eslövs kommun

Plats: Västergatan 54, Eslöv

Status: Färdigställd 2009

​Arkitekt Axel Carlsson AB

Grundat 1939

​Roskildevägen 5 a

SE- 211 47 Malmö

Telefon, vx: 040-751 10

e-post: info@ark-ac.se