VÅRA PROJEKT

Slupen 2

Plats: Malmö

Uppdragsgivare: Haga Gruppen Fastigheter AB

Arbetsområde: Arkitektur, Sakkunnig, Projektstöd

Typ: Nybyggnad

Kategori:   Bostad

Beskrivning: 

Byggnaden ingick i utbyggnaden av Västra hamnen som var initierat av Malmö kommun som ett projekt i enlighet med Miljöbyggprogram syd. Programmet ställde krav i fyra kärnområden, energi, innemiljö, fuktskydd och urban biologisk mångfald. Det utökades sedan med ljudmiljö och materialval. Huset byggdes som ett passivhus.

Projektet utfördes som ett samarbetsprojekt med Mörnhed Arkitektkontor AB som stod för idé och design av huset i bygglovsskedet. Därefter tog vi över projektet och förverkligande det. Ett bostadshus med 16 lägenheter samt ett penthouse med stora takterrasser.

Arkitekt Axel Carlsson AB

Kontakta oss

Hör av dig!

Kontaktinformation

Har du några funderingar? Tveka inte att kontakta vårt team.