VÅRA PROJEKT

Slupen 4

Plats: Malmö

Uppdragsgivare: Haga Gruppen Fastigheter AB

Arbetsområde: Arkitektur, Sakkunnig, Projektstöd

Typ: Nybyggnad

Kategori:  Bostad

Beskrivning: Byggnaden ingick i utbyggnaden av Västra hamnen som var initierat av Malmö kommun som ett projekt i enlighet med Miljöbyggprogram syd. Programmet ställde krav i fyra kärnområden, energi, innemiljö, fuktskydd och urban biologisk mångfald. Det utökades sedan med ljudmiljö och materialval.

Vi medverkade från framtagande av detaljplan till färdigt hus. Ett tungt vägande skäl till att vi fick projekttilldelning var att vårt hus var ett passivhus i enlighet med passivhuskriterierna.

En hyresrättsfastighet med 33 lägenheter och en stor gemensam takterrass.

Arkitekt Axel Carlsson AB

Kontakta oss

Hör av dig!

Kontaktinformation

Har du några funderingar? Tveka inte att kontakta vårt team.